Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

0
275

Polska Policja postanowiła wyjść naprzeciw obywatelom i od pewnego czasu udostępniła „Krajową Mape Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 

Mapa opiera się na geoportal.gov.pl i pokazuje wszystkie zagrożenia jakie przekazują użytkownicy, ale również informacje z policyjnych baz danych.

Z opisu na stronie Policji dowiemy się;

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa umożliwia użytkownikom udostępnianie między innymi takich zdarzeń jak;

nadmierna prędkość, picie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej czy przejawy agresji, ale to nie koniec zalet portalu również możemy sprawdzać na bieżąco czy nasze zgłoszenie zostało sprawdzone i zweryfikowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Tomasz Wysomierski, ŚLEDCZY24.pl